Комунальне підприємство
«РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»
Рівненської обласної ради

Послуги

None

         Згідно Статуту (нова редакція) зі змінами та доповненнями основними видами діяльності БТІ є:

- технічна інвентаризація, оцінка і паспортизація об’єктів нерухомості (земель, будівель, зовнішнього благоустрою, підземного господарства інше), які належать юридичним особам будь-якої форми власності та фізичним особам, також систематична реєстрація поточних змін в їх складі, стані і вартості;

- поповерховий план для газифікації;

- видача висновку про можливість поділу;

- розподіл одного будинковолодіння на 2-ва і більше;

- переведення дачного/садового будинку у житловий;

- ведення на основі реєстрації правовстановлюючих документів єдиного державного реєстру нерухомості;

- ведення інформаційного банку даних щодо об’єктів нерухомості, враховуючи техніко-економічні показники та їх власників;

- подання інформації про майновий комплекс територіальних одиниць державним органам влади та управлінням, що займаються експлуатацією, розвитком, плануванням, прогнозуванням в містобудівній сфері;

- підготовка та оформлення документів про передачу у власність громадянам квартир (будівель);

- відновлення документів про право власності на об’єкти нерухомості, що втрачені їх власниками;

- зберігання, поповнення та використання в подальшій роботі технічного і реєстраційного архіву, видача довідок, викопіровок із планів і копій за матеріалами технічного і реєстраційного архівів юридичним особам будь-якої форми власності та фізичним особам;

- технічні випробування і дослідження, технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій, споруд та інженерних мереж;

- обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об’єктах і в лабораторіях);

- оцінка об’єктів у матеріальний формі;

- оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності;

- поновлення планово-картографічних матеріалів минулих років;

- інвентаризація земель всіх категорій;

- проведення знімальних робіт; 

- геодезичні роботи, кадастрові зйомки;

- надання інформаційних, консультативних та інших послуг;

- посередницька діяльність між юридичними особами будь-якої форми власності та фізичними особами;

- діяльність агентств нерухомості;

- підготовка документів в нотаріальні контори для вчинення нотаріальних дій на об’єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб усіх форм власності;

- надання транспортних послуг;

- проведення проектних та пошукових робіт по реконструкції, капітальному ремонту житлових будинків, квартир, споруд, тощо;

- здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством України.

 

      Працівники бюро приймають замовлення, надають необхідні обґрунтовані консультації, виїжджають на об’єкт для проведення обміру будівель та споруд, видають виготовлені документи на місцях прийому замовлень. За погодженням з сільськими головами проводиться прийом населення у сільських радах.